Historia e Kompanisë

Kompania AB COATING SHPK është kompani qe është themeluar ne vitin 2011 dhe ka filluar veprimtarine ne korrik 2012. Ab Coating shpk veprimtarin kryesore e ka prodhimin e rrethojave metalike te përbërë nga diametri I telit 4,5,6,8 mm, si dhe sherbime ne plastifikimin e metaleve dhe aluminit me ngjyren elektrostatike.Kompania ka instaluar nje linje automatike per plastifikimin e metaleve ,larjen, fosfatimin dhe mbeshtjelljen me ngjyre pluhur(powder coating line).Kompania gjithashtu k ate instaluar linjen per terheqjen,drejtimin dhe keputjen e telit.Gjithashtu kompania k ate instaluar linjen automatike per saldimin e rrjetave metalike ne seri.I tërë ky investim e ka bërë kompanin tanë lidere ne vend sa I perket teknologjis dhe shitjes se produkteve tona mbrenda dhe jashtë vendit.Produktet tana janë kudo:shkolla,çerdhe,objekte industrial,kopshte etj.Klientet tanë janë publik dhe privat.Kompania AB COATING SHPK ka pas rritje te vazhdueshme gjatë vitit 2015,2016,2017.

Founding and Evolution of the construction company "AB-Coating"